ویژگی این دوره از انتخابات برگزاری همزمان دو انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی و ویژگی بارز نام نویسی این دوره از انتخابات، آمار داوطلبان است که در مقایسه با دوره‌های گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.

داوطلبان شرکت در رقابت انتخاباتی اسفند به عنوان مهمترین رویداد ملی دارای شاخص‌های مختلفی هستند که از ابعاد مختلف حائز توجه است.

بنا بر اعلام وزیر کشور با توجه به تعداد ۲۹۰ کرسی مجلس، به طور متوسط برای جلوس بر هر صندلی سبز خانه ملت ۴۲ نفر احساس وظیفه کرده اند.

رکورد نام نویسی در این دوره از انتخابات

در مقایسه ای آماری می توان به رکورد شکنی ثبت نام کنندگان این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی پی برد به نحوی که طبق اعلام وزیر کشور در دوره نخست مجلس ۳۶۹۴ نفر، در دور هفتم ۸۱۷۲ نفر، در دوره هشتم ۷۶۰۰ نفر و در دوره گذشته ۵۲۸۳ نفر نام نویسی کرده بودند اما این رقم برای دوره آینده مجلس دو برابر دوره پیشین است که رکورد محسوب می شود.

طبق آخرین آماری که وزیر کشور در این باره ارائه کرد ۱۲۱۲۳ نفر نام نویسی کردند و منتظر بررسی صلاحیت هیات های اجرایی و نظارتی و در نهایت شورای نگهبان قانون اساسی اند.

در میان ثبت نام کنندگان هزار و ۷۴۲ نفر دارای مدرک دکترا، ۷ هزار و ۵۳۸ نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و ۵۸۶ نفر دارای مدرک حوزوی هستند که کار تطبیق مدرکشان انجام شده است.

با وجود آنکه طبق قانون، ثبت نام کنندگان از نظر سطح تحصیلات حداقل باید دارای مدرک فوق لیسانس باشند ۵۱۲ داوطلب دارای مدرک لیسانس هستند و از آنجا که سابقه ایثارگران و نمایندگی مجلس، یک مقطع تحصیلی محسوب می شود، این افراد با مدرک کارشناسی هم به عنوان ثبت نام شدگان قطعی پذیرفته شدند.

ترکیب ثبت نام کنندگان از نظر سنی

بیشتر ثبت نام کنندگان ۴۶ تا ۵۰ ساله هستند که هزار و ۹۶۹ نفر از مجموع ثبت نام کنندگان را در برمی گیرند و ۳۵ نفر نیز ۷۰ تا ۷۵ ساله اند.

میزان نام نویسی بانوان نیز در این دوره برای هر دو انتخابات افزایش نشان می دهد به نحوی که در انتخابات مجلس از مجموع ثبت نام کنندگان ۱۱۶۵ نفر خانم و بقیه آقا هستند.

در مجموع ۲۱ نفر از هموطنان اقلیت های دینی برای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی داوطلب شدند که از میان آنان ۱۹ نفر مرد و دو نفر خانم هستند.

بر حسب خود اظهاری داوطلبان، ۶۷۴ نفر از ثبت نام کنندگان دارای سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی هستند که در مجموع از هر ۱۷ ثبت نام کننده یک نفر جزء نمایندگان ادوار مجلس محسوب می شود.

میزان نام نویسی به ازای هر کرسی مجلس

با توجه به وجود ۲۹۰ کرسی در خانه ملت در این دوره از فرآیند انتخابات به طور متوسط ۴۲ نفر نام نویسی کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه دوره پیشین بیش از دو برابر افزایش داشته است.

از مجموع ثبت‌نام کنندگان ۹۹ نفر برای هر دو انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی نام نویسی کردند.

به طور کلی سه روز پایانی ثبت نام، شلوغ ترین روزهای نام نویسی داوطلبان بود اما آمار ثبت نام کنندگان در جمعه ۴ دی به عنوان آخرین روز به ۲ هزار و ۸۷۳ نفر رسید که در مقایسه با روزهای گذشته افزایش قابل توجهی یافت.

آمار داوطلبان پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری

در این دوره ۸۰۱ داوطلب برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نام نویسی کردند که در مقایسه با انتخابات پیشین ۶۲ درصد افزایش یافته است و به ازای هر کرسی این مجلس ۱۰ نفر داوطلب شده اند.