در ادامه رقابت های لیگ جهانی تیم ملی والیبال ایران با نتیجه ۳ بر یک مقابل لهستان شکست خورد. در این دیدار کورک بهترین بازیکن لهستان به تنهایی ۲۴ امتیاز از اسپک گرفت. در مقابل بهترین اسپکر ایران شهرام محمودی با ۱۴ امتیاز بود.

کورک با گرفتن سه امتیاز سرویس بهترین زننده سرویس این دیدار بود، البته جواد معنوی نژاد و فرهاد قائمی از ایران نیز هر کدام دو امتیاز سرویس مستقیم گرفتند. کوبیاک نیز ۳ دفاع سالم داشت.

ایران ۴۸ امتیاز اسپک، ۴ دفاع و ۷ سرویس داشت. در مقابل لهستانی ها موفق شدند ۵۸ اسپک، ۱۱ دفاع و ۶ امتیاز سرویس بگیرند.

آمار مجموع اشتباه های ایران ۳۳ و این آمار برای لهستان ۲۳ بود. (ایسنا)