احسان خواجه امیری به دلیل آلودگی هوا کارش به تزریق سرم کشیده شد.

وی با انتشار تصویری از خودش در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت: «من و سرم یهویی گفتم هوا بده بیرون نرین خودم عمل نکردم»