به گزارش سوکا به نقل از باشگاه خبرنگاران،‌ بی بهره بودن برخی مربیان فوتبال از دانش روز و نتیجه نگرفتن در رقابت های گوناگون باعث شده به جادوگری و رمالی روی آورند.