اکبر نوجوان مدیر توسعه و تجهیز وزارت ورزش وجوانان و مشاور وزیر نیز یکی از این منتقدان است و نسبت به صحبت های دادکان انتقادهای زیادی دارد.

وی در این رابطه به سوکا ورزشی گفت: دادکان برخی از اعضای ورزات ورزش و جوانان را بی سواد تلقی کرد. من به عنوان یک سپاهی حرف می زنم نه به عنوان مدیر توسعه و تجهیز وزارت ورزش و جوانان. دادکان از همان دست افرادی است که پس از انقلاب و در حالی که جنگ شده بود همانند بسیاری دیگر به اروپا رفت. او حالا در گفت و گویش پاسدارها را متهم می کند. از همین پاسدارها در ورزش زیاد بوده اند، سردار آجرلو یا محمدرضا داورزنی که بهترین فدراسیون را تحت ریاست خود دارد. حال چه اتفاقی افتاده که دادکان به دلیل اختلاف سلیقه در برنامه تلویزیونی اینچنین به انتقاد از پاسدارهای حاضر در ورزش می زند و اصلا به چه اجازه ای سپاه را زیر سوال می برد.

نوجوان خاطرنشان کرد: آقای دادکان! وزیری که روبروی شماست هم از لحاظ کسوت و هم از لحاظ تحصیلات از شما بالاتر است. اکثر مدیران وزارت ورزش و جوانان نیز در حوزه ورزشی و مدیریت ورزشی تحصیل کرده اند، از کدام بی سواد صحبت می کنید؟

وی یادآور شد: دادکان با خودش دعوا دارد ، برای چه اینچنین جو سازی می کند؟ با این روش نباید زحمات همه را زیر سوال برد. آقای دادکان! اگر با خودت دعوا داری یک گروه را که امتحان پس داده اند متهم نکن….