آقایان به مرد بودن خود افتخار کنید طنز

آقایان به مرد بودن خود افتخار کنید طنز 

 

از این که مرد هستید به خود افتخار کنید چون:

 

۱- جنسیت شما در موقع مصاحبه ی استخدام مطرح نیست.

 

۲- لازم نیست کیفی پر از لوازم بی استفاده را همه جا به دنبالتان بکشید.

 

۳- ظرف مدت ۱۰دقیقه می توانید حمام کنید و برای رفتن به مهمانی آماده شوید.

 

۴- همکارانتان نمی توانند اشک شما را در بیاورند.

 

۵- اگر در ۳۴ سالگی هنوز مجردید، احدی به شما ایراد نمی گیرد.

 

۶- همیشه از نام خانوادگی شما استفاده می شود.

 

۷- مدت زمان مکالمه ی تلفنی شما حداکثر سی ثانیه است .

 

۸- برای یک مسافرت یک هفته ای تنها یک ساک کوچک دستی نیاز دارید.

 

۹- در تمام شیشه های مربا و ترشی را خودتان باز می کنید.

 

۱۰- دوستان شما توجهی به کاهش یا افزایش وزن شما ندارند.

 

۱۱- رنگ اجزاء صورت شما در هر صورت طبیعی است.

 

۱۲- با یک دسته گل می توانید بسیاری از مشکلات احتمالی را حل کنید.

 

۱۳- وقتی مهمان به خانه ی شما می آید لازم نیست اتاق را مرتب کنید.

 

۱۴- بدون هدیه می توانید به دیدن تمام اقوام و دوستانتان بروید.

 

۱۵- می توانید آرزوی هر پست ومقامی را داشته باشید.

 

۱۶- حداقل بیست راه برای بازکردن در هر بطری نوشابه ی داخلی یا خارجی بلد هستید.

 

۱۷- ضرورتی ندارد روز تولد دوستانتان را به خاطر داشته باشید.

 

۱۸- … و بالاخره روزی یک پیرمرد موفق خواهید شد.