آقایان، عامل اصلی استرس خانم ها

آقایان، عامل اصلی استرس خانم ها
اگر بفهمید مسئول ۴۰ درصد استرس آقایان هستند، چقدر تعجب می کنید؟
به گزارش خبرنگار  علمی باشگاه خبرنگاران: بر اساس بررسی های محققان آمریکایی حدود ۵۰ درصد خانم ها بر این باورند بیشترین استرس از جانب همسرانشان به آنها تحمیل می شود.به گفته ی این محققان دیدگاه های متفاوت زوج ها در تربیت بچه ها کمک نکردن آقایان در کارهای خانه و خونسردی آقایان نسبت به مشکلات روزمره موجب شده که خانم ها همسرانشان را نیز به عنوان کودکانی در نظر بگیرند که نیاز به مراقبت های روزمره دارند و به همین دلیل یک استرس به همه استرس هایشان اضافه می شود.

خانم ها باید گاهی مشکلات را چشم پوشی کنند تا کمتر فشار به زندگی شان وارد شود و با چشم پوشی و در نظر نگرفتن بسیاری از مسائل می توان استرس را کاهش داد.