این برنامه «بهار در خانه است» نام دارد و میر محمد حسین رضوی، تهیه کنندگی آن را برعهده دارد. پیش از این از آزاده نامداری به عنوان تهیه کننده و بیژن بیرنگ مجری برنامه سال تحویل نو یاد شده بود.

    94  !

البته اشاره ای به نام مجری برنامه نشده. این برنامه قرار است از حدود ۳۰ دقیقه پیش از اذان مغرب آخرین روز سال ۹۳ روی آنتن برود و تا یک ساعت پس از تحویل سال ۹۴ ادامه داشته باشد. میهمان ها هم از «ترین»های سال ۹۳ در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری خواهند بود. (روزنامه هفت صبح)