فرضیایی در باره این عکس نوشته: این عکس را خیلی دوس دارم . سادگی خاصی در آن هست.

یاد بچگی‌های خودم می‌افتم که به اتفاق خواهر کوچکم با جعبه برای خودمان یک تلویزیون درست می‌کردیم و از پشتش چند ورق نشان می‌دادیم که مثلا داره کارتون نشون میده. اون روزا همه چیز ساده بود . حتی آرزوهامون