جواد احمدی در گفتگو با سوکا افزود: آخرین خبر در این خصوص مربوط به همان سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان است و ما تاکنون از خبر تازه ای در این زمینه مطلع نشده‌ایم.

وی تصریح کرد: اینکه برای تحویل پیکر این شهید عزیز چه اتفاقی خواهد افتاد، مقرر شده خود سپاه پیگیر موضوع باشد.