آب ضامن سلامتی است

آب،ضامن سلامتی

انسان بدون غذا تا چند هفته زنده می ماند؛اما بدون آب،چند روز بیشتر عمر نمی کند.بنا براین باید روزانه مقداری آب بنوشیم یا از غذا هایی که در آنها مقادیر لازم آب وجود دارد تغذیه کنیم.بیشتر آبی که بدن ما احتیاج دارد از طریق آشامیدن آن دریافت میشود ،اما آب در غذاهای مختلف نیز وجود دارد.مثلا،۹۰ درصد کاهو و کلم آب است.حتی آب موجود در نان به ۴۰ درصد می رسد.افرادی که در هوای گرم کار میکنند،آب زیادی را از طریق عرق کردن از دست میدهند.این افراد باید به مقدار کافی آب بنوشند تا آب از دست رفته ی بدنشان جبران شود؛در غیر این صورت ممکن است کلیه هایشان آسیب ببیند.بعضی جانوران در عمر خود هرگز آب نمی نوشند بلکه از آب موجود در غذاهای دیگر استفاده میکنند.امروزه کمبود آب در جهان به مسئله ای جدی تبدیل شده است.کم آبی باعث از بین رفتن محصولات کشاورزی و از بین رفتن دام ها نیز می شود.