آئین سنتی طوق بندان هر ساله بین روزهای سوم تا هشتم ماه محرم در محلات و بافت های قدیم شهر گرگان برگزار می شود.